Datum van minimale houdbaarheid van onze producten GOURMET VERSAND.
Als foodretailbedrijf vermelden wij op iedere factuur en afleverbon de houdbaarheidsdatum van het betreffende product.
Op de factuur / afleverbon ziet u als klant altijd de houdbaarheidsdatum.
Onze orderpicker, die uw pakket inpakt, controleert vooraf of uw product nog een voldoende houdbaarheidsdatum heeft.
Voor ons gelden er 3 basisregels voor de houdbaarheidsdatum die wij u hier graag uitleggen.
 • gekoeld product
  Houdbaarheidsdatum van 1 dag tot meer dan 2 jaar
  Gekoelde en diepgevroren producten kunnen, afhankelijk van het product, zeer verschillende houdbaarheidsdata hebben.
  De houdbaarheidsdatum voor verse oesters kan bijvoorbeeld maar enkele dagen zijn. Een houdbaarheid van 2 jaar is niet ongebruikelijk voor diepvriesproducten.
  Onze orderpicker controleert alleen of de houdbaarheidsdatum niet is verstreken.
 • ongekoeld product
  2. Houdbaarheidsdatum van 1 dag tot 3 maanden
  Er zijn ook producten die niet gekoeld bewaard hoeven te worden, maar toch een korte houdbaarheidsdatum hebben.
  Hieronder valt bijvoorbeeld het baksteendeeg, dat ongeveer 2 maanden houdbaar is.
  3. Houdbaarheidsdatum minimaal 3 maanden
  Alle producten die wij verzenden en niet onder punt 1 of 2 vallen, hebben in de regel minimaal een houdbaarheidsdatum van 3 maanden.
 • Hier laten wij u zien hoe wij de houdbaarheidsdatum op de facturen noteren. Ook geven wij u inzicht in de verschillende varianten die door fabrikanten wereldwijd worden gebruikt.

  In Europa is het gebruikelijk om de houdbaarheidsdatum als volgt af te drukken: DD.MM.JJJJ (D = dag, M = maand, J = jaar).
  In Azie en de VS is het echter gebruikelijk om de houdbaarheidsdatum als volgt op het product af te drukken: MM.DD.JJJJ.
  Onze orderpickers ontsleutelen echter de datum en voeren de Europese datum in het systeem in. Deze juiste gegevens worden vervolgens op de factuur / afleverbon afgedrukt.

  Houdbaarheidsdatum op de factuur / afleverbon
  gedecodeerd ten minste houdbaar tot datum
  Kennisgeving

  18-2-30
  18.2.2030
  spreekt voor zich

  8/30
  31.8.2030
  8/30 (maand/jaar) betekent dat het duurt tot het einde van maand 8 in 2030.

  2030
  31.12.2030
  2030 (JJJJ) betekent dat het product nog tot eind 2030 houdbaar is.

  +
  geen bijvoorbeeld
  Azijn / Balsamico
  of hardware
  + betekent dat de plukker het product in de verpakking heeft verpakt
  Tegelijkertijd betekent het ook dat het product geen houdbaarheidsdatum heeft.

  -
  -
  - betekent dat dit product niet is meegeleverd of, in het geval van verzendkosten, dat er geen informatie vereist is.

  #userlike_chatfenster#